אורגניקה החלקות

הקמת חנות אונליין לאורגניקה החלקות. הקמת החנות כללה בניית אתר, צילום ועריכת המוצרים.
בנוסף במסגרת שיתוף הפעולה עוצבו אריזות מוצר חדשות ברוח המותג.

כתוב את הכותרת כאן