AY שקי אגרוף

חידוש תדמית וחנות אונליין למותג שקי האגרוף AY.
בניית החנות כללה הקמת אתר חדש בהתאמה למותג ועריכת תמונות המוצרים.

*פרויקט למשרד השיווק NG Digital