Candy Bar

מתוך תהליך של ביסוס תדמית ברשתות החברתיות נולד לו גם אתר – האתר של בר דהן הכולל מערכת הרשמה לסדנאות ופרטים על כל השירותים שהיא מציעה, דפי נחיתה הקשורים לקמפיינים, פוסטים לרשתות החברתיות ועוד ועוד.

כתוב את הכותרת כאן