NG Digital

מיתוג, אפיון עיצוב והקמת אתר למשרד הפרסום NG Digital.
הפרויקט החל מיצירת לוגו ובניית שפה גרפית, לאחר מכן אפיון,עיצוב ופיתוח אתר תדמית.

כתוב את הכותרת כאן